Socialinės – akademinės naujienos

Kviečiame dalyvauti VU SA tyrime dėl mokymosi išteklių poreikio

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) kviečia visų VU studijų programų, pakopų bei kursų studentus dalyvauti tyrime ir užpildyti anketą apie mokymosi išteklių (knygų, programinės įrangos, technikos ir kt.) poreikį. Tyrimu siekiama išsiaiškinti, kokių mokymosi išteklių paklausa ir trūkumas yra didžiausi. Susisteminusi ir išanalizavusi gautus duomenis, VU SA teiks siūlymus universiteto kamieninių akademinių padalinių administracijoms, kuo papildyti mokymosi išteklių bazes. Apklausą prašome užpildyti šiuo adresu: apklausa.vusa.lt/index.php/236468. Apklausos pildymas anonimiškas ir

Socialinė akcija „Dalinkimės šiluma“

Gruodžio 19 dieną Vilniaus universiteto Studentų atstovybė Verslo mokykloje (VU SA VM) kvietė visus studentus jungtis prie organizuojamos socialinės akcijos „Dalinkimės šiluma“. Kalėdinė akcija skirta beglobiams gyvūnams: katėms iš „Šlapia nosytė“ ir plokščiasnukiams šunims iš „Dogspotas“. Į socialinę akciją susirinko dvylika studentų, iš kurių trys yra atvykę pagal Erasmus programą. Visi Kalėdiškai nusiteikę vyko pas moterį, namuose priglaudusią 20 kačių, kurios išsilakstė tik atvykus. Su studentais bendravo pačios drąsiausios namų

Kraujo donorystės akcija

Nacionalinis kraujo centras dėkoja Jums už neatlygintinos kraujo donorystės rėmimą ir maloniai kviečia Jus š. m. gruodžio 12 dieną nuo 9 iki 14 val. į kraujo donorystės akciją, kuri rengiama Vilniaus universiteto Verslo mokykloje. Jūsų duotas kraujas padės ligoniams sveikti, gelbės jų gyvybes. Donorams atliekami infekcinių susirgimų tyrimai. Dovanojusiems kraują bus teikiamos atminimo dovanėlės. Dažniausiai donorų užduodami klausimai: Ar galima užsikrėsti kraujo davimo metu? Kraujas imamas į sterilius, vienkartinius plastikinius

Pristatys studijų prieinamumą neįgaliesiems

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) džiaugiasi Vilniaus universitetui skiriant vis didesnį dėmesį negalią turintiems bendruomenės nariams. Rugpjūčio 30 d. organizuojamas informacinis renginys, skirtas pristatyti ir aptarti VU studijų prieinamumą specialiųjų poreikių studentams. Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (MKIC) vyksiančio renginio metu bus pristatyta VU rengiama strategija ir veiksmų planas „Atviras neįgaliesiems universitetas“, kurio tikslas – kurti palankias sąlygas Universitete studijuojantiems ir dirbantiems negalią turintiems asmenims. Be to, bus pristatomos

VU SA TVM ataskaitinė - rinkiminė konferencija

Kviečiame visą VU TVM bendruomenę, jų draugus bei svečius į VU SA TVM ataskaitinę – rinkiminę konferenciją, kuri vyks š.m. gegužės 2 dieną, 17:30. Konferencijos metu bus pristatyta VU SA TVM metų veiklos ataskaita bei renkamas naujas VU SA TVM pirmininkas. Taip pat bus renkami atstovai į VU SA TVM komisijas ir komitetus, atstovai į VU SA savivaldos organus  bei delegatai į VU SA ataskaitinę – rinkiminę konferenciją: VU SA Parlamentą

VU SA atlikta analizė: rudens semestre į posėdžius rinkosi beveik pusė studijų programų komitetų

Į posėdžius rudens semestro metu Vilniaus universitete rinkosi beveik pusė studijų programų komitetų, atsakingų už studijų kokybės užtikrinimą, rodo Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA) surinkti duomenys. Pagal Universitete galiojančius studijų programos komiteto nuostatus, komitetų posėdžiai turėtų įvykti ne rečiau kaip kartą per semestrą. Nepaisant to, remiantis studentų atstovų pateikiama informacija, nuo mokslo metų pradžios iki 2016 m. vasario 22 dienos iš 164 Universitete esančių komitetų į posėdžius rudens semestre

VU SA Parlamento rezoliucijoje raginimai užtikrinti lygias galimybes studijuoti specialiųjų poreikių turintiems studentams

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA), išanalizavusi užsienio valstybių aukštųjų mokyklų taikomas praktikas, ragina universiteto administraciją atkreipti didesnį dėmesį į specialiųjų poreikių turinčius bendruomenės narius bei užtikrinti lygias galimybes studijuoti ne tik studentams su konkrečia negalia, bet ir turintiems mokymosi ar nervų sutrikimų bei ligų, kurios gali reikšmingai paveikti studentų mokymosi rezultatus. Vienbalsiai VU SA Parlamente priimtoje rezoliucijoje skelbiama, kad Universitetas turi aktyviai ir tikslingai įsitraukti siekiant palankių sąlygų užtikrinimo

VU SA TVM neeilinė rinkiminė konferencija

Vasario 17d. kviečiame studentus į VU SA TVM neeilinę rinkiminę konferenciją, kurios metu rinksime atstovus i VU SA parlamentą, VU TVM Tarptautinio verslo studijų programos komitetą, VU TVM ginčų nagrinėjimo komisiją bei naujai formuojamą VU TVM akademinį komitetą. Registracijos pradžia Vasario 17 d.  17:30 val. Konferencija vyks 101 auditorijoje, ketvirtame aukšte. Konferencijos Darbotvarkė

Kvietimas į VU SA TVM ataskaitinę - rinkiminę konferenciją

Kaip ir kasmet, kviečiame visus studentus į VU SA TVM ataskaitinę – rinkiminę konferenciją, kurios metu bus pristatyta VU SA TVM metų veiklos ataskaita bei renkamas naujas VU SA TVM pirmininkas. Taip pat bus renkami atstovai į VU SA TVM komisijas ir komitetus, atstovai į VU SA savivaldos organus – parlamentą bei delegatai į VU SA ataskaitinę – rinkiminę konferenciją. Su darbotvarke galite susipažinti čia. Laikas: balandžio 30d. 15:30 val.

VU SA TVM kovo mėnesio naujienlaiškis

Sveika, VU SA TVM bendruomene! Pristatome jums kovo mėnesio naujienas.   Kovo 13-15 dienomis VU SA TVM nariai dalyvavo pavasario išvažiuojamuosiuose mokymuose. Tris dienas jie bendravo su lektoriais, klausėsi įdomių paskaitų bei formavo stiprią – vieningą komandą.           Kovo 19 d. visų VU SA padalinių nariai lankėsi VU TVM laisvalaikio zonoje, kur žaidė susipažinimo žaidimus, kūrė naujus projektus ir stiprino vieningą VU SA bendruomenę. Kovo 25 d.