D.U.K.

Jeigu aš noriu išstoti, ar man reikės grąžinti krepšelį?

Krepšelio grąžinti nereikės, jei išstosi pirmą semestrą iki sesijos. Jei sugalvosi išstoti vėliau, mokėti nereikės, jei išsilaikysi sesiją be skolų ir neturėsi jokių finansinių įsiskolinimų Universitetui bei spėsi parašyti prašymą apie išėjimą ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki naujo semestro pradžios. Kitu atveju (išstojant vidurį bet kurio, išskyrus pirmą, semestro, turint akademinių skolų ar finansinių įsiskolinimų Universitetui) reikia grąžinti pusę metinės studijų kainos, t.y. vieno semestro kainą Valstybiniam Studijų Fondui.

Neturiu kur gyventi, kaip man gauti bendrabutį

Norint gauti bendrabutį, reikia parašyti prašymą pasirinkto bendrabučio administratoriui. Pirmakursiai tai gali padaryti, atėję pasirašyti sutartį su Universitetu per priėmimus. Dokumentus ir prašymą taip pat galima pristatyti į „VU Būstas“ biurą Saulėtekyje iki rugpjūčio 6 d. Studentų, kuriems suteiktas bendrabučio kambarys, sąrašai skelbiami iki rugpjūčio 14 d. elektroninėje svetainėje www.bustas.vu.lt. Gavus kambarį reikia iki rugpjūčio 20 dienos sumokėti 200 Lt / 57.92 EUR. Avansą ir nuvykti pas administratorių ir pasirašyti sutartį, (ją galima pasirašyti jau įsikeliant), būtina su savimi turėti paso kopiją. Prašant bendrabučio kambario per mokslo metus, studentas stoja į eilę ir laukia, kol atsilaisvins vieta. Kambarį turinčiam, bet jame negyvenančiam (pavyzdžiui vasarą) studentui, leidžiama kambarį perleisti kitam studentui, jeigu studentas savininkas raštiškai įsipareigoja būti atsakingas už jo vietą užėmusį žmogų.

Kada mokėti už bendrabutį?

Už bendrabutį reikia mokėti kiekvieną mėnesį nustatytą kainą (nuo 150 Lt / 43.44 EUR iki 340 Lt / 98.47 EUR, kaina priklauso nuo gyvenančių kambaryje žmonių skaičiaus ir paties bendrabučio). Mokama banke, pagal kvitą, gaunamą iš administratoriaus, už praėjusį mėnesį ir iki 10 mėnesio dienos. Laiku nesumokėjus, skaičiuojami 0,2% delspinigiai per dieną.

Ar aš galiu susigrąžinti dalį pinigų, sumokėtų už mokslą?

Susigrąžinti galima dalį sumokėtos sumos (iki 24%), jei studentas ar jo tėvai dirba ir moka GMP (gyventojų pajamų mokestį) ir mokėjo už studijas. Pinigai susigrąžinami iki gegužės 1 d. deklaruojant pajamas už praėjusius kalendorinius metus. Daugiau informacijos www.vmi.lt.

Kas yra ECTS kreditai?

ECTS kreditai – tai studentų darbo krūvis, būtinas numatytiems studijų siekiniams įgyti. Studijų siekiniais apibūdinama tai, ką turi mokėti, suprasti ir sugebėti daryti besimokantis asmuo, sėkmingai pabaigęs mokymosi procesą. Jie susieti su nacionalinių ir Europos kvalifikacijų sistemų lygmenų aprašais.Darbo krūvis reiškia laiką, kurio paprastai reikia studentams, kad užbaigtų visą mokymosi veiklą (t. y. paskaitos, seminarai, projektai, praktika, savarankiškas mokymasis ir egzaminai), būtiną numatytiems studijų siekiniams pasiekti.

60 ECTS kreditų skiriama už vienerių metų formaliųjų nuolatinių studijų (mokslo metų) darbo krūvį, susijusį su studijų siekiniais. Dauguma atvejų studentų darbo krūvis yra nuo 1 500 iki 1 800 valandų per mokslo metus, o vienas kreditas – nuo 25 iki 30 darbo valandų.

Ką daryti, jeigu aš protingesnis, nei dėstytojas mane įvertino?

Gali rašyti apeliaciją. Apeliacija – faktais pagrįstas skundas, kuriame nupasakojama situacija, kuria studentas yra nepatenkintas.

  • Apeliacijos gali būti rašomos dėl dviejų esminių priežasčių:
  1. Dėl galutinio (egzamino, įskaitos, tarpinio vertinimo) dalyko įvertinimo; (5d.)
  2. Dėl egzamino (įskaitos) laikymo procedūros pažeidimų. (1d.)
  • Per 3d. nuo įvertinimo paskelbimo studentas gali kreiptis su motyvuotu prašymu į VU VM apeliacinę komisiją. Apeliacinė komisija turi pateikti savo sprendimą ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo apeliacijos padavimo dienos.
  • Nepamirškite, kad egzaminas (įskaita) turi būti perlaikomas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo apeliacinės komisijos sprendimo.

Ką daryti, jei dėl ligos ar kitos svarbios priežasties neatvykau į egzaminą?

Nusiraminti, nesijaudinti ir ne vėliau kaip egzamino dieną turi apie tai pranešti administacijai ir susitarti dėl dokumentą liudijančios ligos, avarijos ar kitos svarbios priežasties pristatymo (egzaminai pratęsiami ne daugiau kaip 1mėn. skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios).

Ką daryti, jei neišlaikiau egzamino?

Nemokami perlaikymai būna pagrindinės sesijos metu, o mokami perlaikymai per pirmas 2 naujo semestro savaites. Po egzaminų perlaikymo studentas, turintis 3 ar daugiau akademines skolas, yra šalinamas iš universiteto.

Kas yra pasirenkamieji dalykai?

  • Pasirenkamuosius dalykus galima rinktis iš LMTA ir iš VU VM siūlomų pasirenkamųjų dalykų.
  • Pasirenkamuosius dalykus reikia pasirinkti:
  1. 1 kursas – per dvi pirmas rudens semestro savaites
  2. Kiti kursai – per dvi naujo semestro savaites
  • Jeigu nespėjai pasirinkti dalyko arba yra neatitikimų tvarkaraštyje, gali rašyti prašymą administracijai.

Ko paklausti dėstytojo per pirmąją paskaitą? 

Per pirmąją paskaitą dėstytojas privalo supažindinti studentus su programa, darbo per semestrą tvarka ir atsiskaitymo reikalavimais bei susipažinimo su pasiekimų vertinimo rezultatais galimybėmis. Taip pat patartina paklausti, ar paskaitų lankomumas yra privalomas.

Ką daryti, jei noriu kuriam laikui susistabdyti studijas?

Galima susistabdyti studijas dėl svarbios priežasties vieneriams metams, tačiau tuo atveju, kai neturi akademinių skolų. Taip pat galima išeiti akademinių atostogų: dvejiems metams dėl ligos ar trejiems metams dėl nėštumo.

 

LSP

Prisiregistravus/prisijungus prie lsp.lt tinklapio, rodo, kad aukštoji mokykla dar nėra pateikusi informacijos apie mano studijas. 

Jei buvo užsiregistruota neseniai, tereikia palaukti porą dienų. Po to situacijai nepasikeitus būtina apie tai informuoti savo fakulteto Studentų atstovybės LSP koordinatorių.

Ką daryti sulūžus LSP, nusitrynus nuotraukai bei atsiradus kitiems mechaniniams pažeidimams?

Prisijungus lsp.lt puslapyje, reikia užsisakyti naujo LSP gamybą, senąjį pažymėjimą grąžinti dar iki naujo LSP atsiėmimo.

Ką daryti, jei LSP buvo pamestas/pavogtas, tačiau netrukus atsirado?

Reikia kreiptis į VU SA VM LSP koordinatorių, kad būtų atšauktas LSP praradimas.

Registruojantis www.lsp.lt ir rodo, kad toks asmuo (su tokiu asmens kodu) jau egzistuoja, arba toks el. paštas jau yra.

Studentai, kurie jau buvo sukūrę prisijungimą puslapyje neturi iš naujo kurtis paskyros. Tai galioja ir magistrantams, bandantiems registruotis iš naujo tęsiant studijas aukštesnėje pakopoje ar studentams, studijavusiems kitoje studijų programoje ar kitoje aukštojoje mokykloje, kurios studentų pažymėjimus administruoja LSS.

Rodo būseną „LSP atsiėmimas banke” arba „Reikia pasirašyti LSP išdavimo sutartį banke” nors LSP jau seniai atsiimtas.
Šiuo atveju, reikia kreiptis į VU SA VM LSP koordinatorių el. paštu lsp@vm.vusa.lt.

 

Ar galima pažymėjimą pasidaryti vėliau?
Pažymėjimą pasidaryti ar prasitęsti galima bet kada. Tereikia prisiminti, kad be pažymėjimo negalima naudotis bibliotekomis, kitu inventoriumi, laikyti egzaminų. Taip pat nebus galimybės pasinaudoti LSP teikiamomis nuolaidomis.

 

LSP sistemoje rodoma senų studijų informacija (pvz. LSP numeris).
Kreiptis į VU SA VM LSP koordinatorių dėl duomenų apie studijas atnaujinimo/įkėlimo.

 

Kur yra LSP numeris, o kur LSP blanko serija ir numeris? 
LSP numeris yra ant pažymėjimo virš studento vardo, o LSP blanko serija ir numeris – kitoje LSP pusėje.

 

Esu pasirašęs laisvojo klausytojo sutartį. Ar galiu gauti LSP?
Deja, ne, kadangi pagal VU nuostatus, laisvasis klausytojas neturi studento statuso.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *