LSP grąžinimas

LSP grąžinimas

Absolvente!

Jau baigi studijas? Studentų atstovybė primena: baigdamas studijas studentas privalo atsiskaityti su Universiteto padaliniais, taip pat ir Studentų atstovybe. Studentas laikomas atsiskaitęs, kai grąžina Lietuvos studento pažymėjimą (LSP).

Jei LSP pavogtas, atnešk pažymą iš policijos apie LSP vagystę ir užpildytą pranešimą apie LSP praradimą.

Jei LSP pamestas, atnešk baudos (37.65 € valstybės patvirtintas pamesto LSP baudos dydis) mokėjimo fakto patvirtinimą ir užpildytą pranešimą apie LSP praradimą. Baudą reikia mokėti net ir tokiu atveju, jeigu naujo LSP neužsakinėsi.

Atsiskaityti galima iki 2015 – 02 – 13 dienos (imtinai) VU TVM informaciniame centre (pas budintį asmenį), VU SA TVM (411kab.) arba VU Centriniuose Rūmuose (Universiteto g. 3, Vilnius).

Daugiau informacijos:

www.lsp.lt

lsp@tvmsa.lt

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.