VU SA VM koordinatoriai

<< Grįžti į pradinį puslapįMus galite rasti:
Pirmadieniais-ketvirtadieniais
9:00-14:30 (pertraukų metu)

Saulėtekio al. 22,
III aukštas, 307 kabinetas
10225 Vilnius 

Kilus klausimams kviečiame kreiptis į VU SA VM koordinatorius jų nurodytais el. paštais arba bendru el. paštu info@vm.vusa.lt.

Negavus atsakymo į laišką per 3 darbo dienas, persiųskite jį pakartotinai arba susisiekite su mumis VU SA VM Facebook puslapyje.


Atsakingas už: VU SA VM veiklą, atstovavimą VU VM studentams VU VM taryboje, VU SA taryboje, parlamente, sričių koordinatorių veiklą ir VU SA VM metų veiklos plano įgyvendinimą, kitas VU SA VM nuostatuose ir VU SA įstatuose priskirtas pareigas.

Pirmininkas

Justinas Brazaitis
Tel. +370 653 25 198
pirmininkas@vm.vusa.lt

Atsakingas už: VU SA VM mokymų organizavimą, organizacijos mikroklimato gerinimą ir puoselėjimą.

Žmogiškųjų išteklių koordinatorius

Edgaras Kodis
Tel. +370 647 53 656
hr@vm.vusa.lt

Atsakingas už: studentų atstovų padalinyje veiklą, jos koordinavimą; bendravimą su VU VM administracija su atstovavimu susijusiais klausimais.

Atstovų koordinatorius

Ričardas Ratkevičius
Tel. +370 606 15 225
atstovai@vm.vusa.lt

Atsakingas už: studentų konsultavimą socialiniais klausimais (stipendijomis, išmokomis ir t.t.) ir studentų socialinės gerovės užtikrinimą padalinyje; studijų proceso klausimų nagrinėjimą ir studentų problemas, susijusias su akademine sritimi.

Socialinio-akademinio proceso reikalų koordinatorius

Matas Krikščiūnas
Tel. +370 687 43 747
socakadem@vm.vusa.lt

Atsakinga už: VU SA VM dokumentų administravimą ir archyvavimą; Lietuvos studentų pažymėjimų (LSP) tvarkymą padalinyje.

Administratorė ir LSP koordinatorė

Aistė Prialgauskaitė
Tel. +370 626 68 864
admin@vm.vusa.lt, lsp@vm.vusa.lt

Atsakinga už: VU SA VM veiklos viešinimą, informacijos sklaidą, ryšius su visuomene ir komunikaciją.

Komunikacijos koordinatorė

Abigailė Zizaitė

Atsakinga už: rėmėjų paiešką VU SA VM organizuojamiems renginiams, ilgalaikio bendradarbiavimo su rėmėjais užtikrinimą, reklamos platinimą padalinyje ir bendrabučiuose.  

Marketingo srities koordinatorė

Marja Abramavičiūtė
Tel. +370 655 61 609
marketingas@vm.vusa.lt

Atsakinga už: VU SA VM renginių organizavimą ir projektų įgyvendinimą.

Organizacinės srities koordinatorė

Goda Valtytė
Tel. +370 609 77 522
org@vm.vusa.lt

Atsakingas už: kuratorių atranką, kuratorių kompetencijų kėlimą ir efektyvų kuratorių darbą priėmimų, pirmakursių stovyklos ir integracinės savaitės metu.  

Integracijos proceso koordinatorius

Justas Petraitis
Tel. +370 676 57 095
kuratoriai@vm.vusa.lt

Atsakinga už: užsienio studentų konsultavimo procesą ir jų atstovavimą.

Užsieniečių studentų reikalų koordinatorė

Michaela Andie Kleynhans
Tel. +370 693 75 471
international@vm.vusa.lt