VU SA VM koordinatoriai

<< Grįžti į pradinį puslapįMus galite rasti:
Pirmadieniais-ketvirtadieniais
9:00-14:30 (pertraukų metu)

Saulėtekio al. 22,
III aukštas, 307 kabinetas
10225 Vilnius 

Kilus klausimams kviečiame kreiptis į VU SA VM koordinatorius jų nurodytais el. paštais arba bendru el. paštu info@vm.vusa.lt.

Negavus atsakymo į laišką per 3 darbo dienas, persiųskite jį pakartotinai arba susisiekite su mumis VU SA VM Facebook puslapyje.


Atsakingas už: VU SA VM veiklą, atstovavimą VU VM studentams VU VM taryboje, VU SA taryboje, parlamente, sričių koordinatorių veiklą ir VU SA VM metų veiklos plano įgyvendinimą, kitas VU SA VM nuostatuose ir VU SA įstatuose priskirtas pareigas.

Pirmininkas

Justinas Brazaitis
Tel. +370 653 25 198
pirmininkas@vm.vusa.lt

Atsakinga už: VU SA VM mokymų organizavimą, organizacijos mikroklimato gerinimą ir puoselėjimą.

Žmogiškųjų išteklių koordinatorė

Laurita Vinciūnaitė
Tel. +370 674 28 505
hr@vm.vusa.lt

Atsakingas už: studentų atstovų padalinyje veiklą, jos koordinavimą; bendravimą su VU VM administracija su atstovavimu susijusiais klausimais.

Atstovų koordinatorius

Tadas Vaitkus
Tel. +370 626 86 288
atstovai@vm.vusa.lt

Atsakinga už: VU SA VM dokumentų administravimą ir archyvavimą; Lietuvos studentų pažymėjimų (LSP) tvarkymą padalinyje.

Administratorė ir LSP koordinatorė

Aistė Prialgauskaitė
Tel. +370 626 68 864
admin@vm.vusa.lt, lsp@vm.vusa.lt

Atsakinga už: studentų konsultavimą socialiniais klausimais (stipendijomis, išmokomis ir t.t.) ir studentų socialinės gerovės užtikrinimą padalinyje; studijų proceso klausimų nagrinėjimą ir studentų problemas, susijusias su akademine sritimi.

Socialinio-akademinio proceso reikalų koordinatorė

Justina Cicilionytė
Tel. +370 613 21 989
socakadem@vm.vusa.lt

Atsakinga už: VU SA VM veiklos viešinimą, informacijos sklaidą, ryšius su visuomene ir komunikaciją.

Komunikacijos koordinatorė

Raminta Petrusevičiūtė

Atsakingas už: rėmėjų paiešką VU SA VM organizuojamiems renginiams, ilgalaikio bendradarbiavimo su rėmėjais užtrikrinimą, reklamos platinimą padalinyje ir bendrabučiuose.

Marketingo srities koordinatorius

Deividas Tokaris
Tel. +370 658 95 535
marketingas@vm.vusa.lt

Atsakinga už: VU SA VM renginių organizavimą ir projektų įgyvendinimą.

Organizacinės srities koordinatorė

Augustė Bagdonavičiūtė
Tel. +370 689 24 501
org@vm.vusa.lt

Atsakingas už: kuratorių atranką, kuratorių kompetencijų kėlimą ir efektyvų kuratorių darbą priėmimų, pirmakursių stovyklos ir integracinės savaitės metu.

Kuratorių koordinatorius

Jurgis Žižys
Tel. +370 650 99 771
kuratoriai@vm.vusa.lt