Egzaminai

Vilniaus universitete egzaminas gali vykti tik raštu arba raštu ir žodžiu. Egzaminai išimtinai žodžiu nevykdomi.

Studijuojančiajam dėl svarbios priežasties neatvykus į egzaminą, jis privalo per 3 darbo dienas nuo tvarkaraštyje numatytos egzamino ar įskaitos datos pranešti Padalinio administracijai ir susitarti dėl pateisinančio dokumento pristatymo.

Studentas, dėl ligos ar kitos svarbios priežasties negalintis atvykti į egzaminą, Padalinio vadovo gali prašyti egzaminą (įskaitą) leisti laikyti kitu laiku, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios.

Neišlaikytą egzaminą (įskaitą) studentas gali vieną kartą perlaikyti per pirmąsias dvi naujo semestro savaites. Studentas, kuriam egzamino (įskaitos) laikymas buvo atidėtas – ne vėliau kaip per dvi savaites nuo atidėto termino pabaigos.

Pasibaigus egzaminų (įskaitų) perlaikymo terminui ne daugiau kaip 15 kreditų apimties akademinių skolų turintis studentas, norintis tęsti studijas, turi kreiptis į Padalinio vadovą su prašymu leisti kartoti atitinkamų dalykų studijas arba laikyti egzaminą ekternu.

Baigiamojo kurso studentams, pasibaigus priešpaskutinio semestro egzaminų perlaikymo ir (ar) paskutinio studijų semestro egzaminų laikymo terminui, turintiems ne daugiau nei 15 kreditų apimties akademinių skolų, Padalinio vadovas gali taikyti išimtis ir leisti atitinkamus egzaminus perlaikyti iki baigiamųjų darbų gynimo pradžios.