Stipendijos

 

Skatinamosios stipendijos

 • Stipendijos geriausiai besimokantiems valstybės finansuojamiems studentams skiriamos du kartus per metus: rudens (rugpjūčio – sausio) ir pavasario (vasario – liepos) semestre. Baigiamųjų kursų studentams pavasario semestre stipendija skiriama vasario – birželio mėnesiais.

 • Stipendijos neskiriamos studijuojantiems pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų pirmajame semestre.

 • Geriausiai besimokantys studentai nustatomi kiekvieną semestrą kiekvienoje studijų programoje ir kurse atskirai pagal studijų rezultatus, vadovaujantis geriausiųjų eilės sudarymo kriterijais.

 • Šios stipendijos skolų turintiems studentams neskiriamos. 

 • Stipendijos už mokymosi rezultatus yra paprastos (57 EUR) ir padidintos (95 EUR). Padidintoms stipendijoms skiriama 30 proc. skatinamųjų stipendijų fonde esančių lėšų, paprastoms stipendijoms – 70 proc.

 • Akademinio padalinio vadovo sudarytos penkių narių komisijos, į kurios sudėtį įeina du to padalinio studentų atstovybės nariai, sprendimu, skatinamosios stipendijos gali būti perskirstytos toje pačioje studijų pakopoje tarp programų (šakų) 20 proc. kursui skirto skatinamųjų stipendijų fondo ribose.

Socialinės stipendijos

Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, išskyrus studentus, kurie:

 • Neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;

 • Yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;

 • Aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą.

Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 • Yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

 • Turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

 • Yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas. Paraiškos pildomos du kartus per metus:

 • Rudens semestrui (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.

 • Pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. – vasario 20 d.

Jei po pagrindinio socialinių stipendijų skirstymo tą semestrą dar yra likę nepanaudotų lėšų, Valstybinis studijų fondas kas mėnesį skelbia papildomą paraiškų teikimo terminą.

Socialinės stipendijos dydis – 3 BSI (šiuo metu 114 EUR per mėnesį). Studentui gali būti skiriama viena socialinė stipendija per studijų semestrą. Socialinė stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje (iki 27 d.) iki aukštosios mokyklos nurodytos semestro pabaigos datos.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

 • Studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos;

 • Nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;

 • Suteikus studentui akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;

 • Atsiradus ir (arba) paaiškėjus Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo 5 punkte nustatytoms aplinkybėms, dėl kurių studentui negalėjo būti skirta socialinė stipendija.

Instrukciją su iliustracijomis, kaip registruotis socialinei stipendijai galima rasti čia.

Vienkartinės socialinės stipendijos

Šios stipendijos gali būti skiriamos studento materialinės ir socialinės padėties pablogėjimo atvejais (sunki liga, trauma, avarija, gaisras, rimta vagystė, artimojo mirtis, vieno iš tėvų darbo praradimas ir pan.).

Stipendijos dydis lygus 4 – 12 BSI (152 – 456 EUR).

Teisę prašyti vienkartinės stipendijos turi kiekvienas studentas.

Terminų, iki kada reikia pateikti prašymą ir dokumentus, nėra. Prašymai yra priimami Studentų atstovybėje visą laiką.

Prašant vienkartinės stipendijos reikalingi dokumentai:

 1. Prašymo forma;

 2. Šeimos narių sudėtį liudijantis dokumentas (galima pasiimti iš seniūnijos arba Gyventojų registro tarnybos);

 3. Pažyma apie studento ir jo tėvų/globėjų (vyro/žmonos) pajamas už paskutinius tris mėnesius arba bedarbystę (pasiimti iš darbovietės arba SODROS, reikia tik atlyginimų arba senatvės pensijų);

 4. Reikia pridėti dokumentus, patvirtinančius motyvacijoje išvardintus teiginius (mirties atveju – mirties liudijimo kopiją, operacijos atveju – pažymą iš ligoninės ir pan.).

Vienkartinės tikslinės stipendijos

Tikslinės stipendijos skiriamos už pasiekimus kultūros, sporto, mokslo ar visuomeninėje veikloje.

Norint pretenduoti į vienkartinę tikslinę stipendiją reikia į Studentų atstovybę iki spalio 25 rudens semestre ir iki kovo 25 pavasario semestre atnešti užpildytą prašymą, veiklą įrodančius dokumentus (diplomų kopijas ir kt.) bei rekomendaciją (Jei prašoma už sporto pasiekimus, rekomendacija turi būti pasirašyta VU Sveikatos ir sporto centro direktorės, jei už kultūros – VU Kultūros centro direktorės, jei mokslo – akademinio kamieninio padalinio vadovo, jei visuomeninėje – akademinio kamieninio padalinio arba organizacijos vadovo).

Vienkartinę tikslinę stipendiją galima gauti vieną kartą per semestrą.

Šios stipendijos gavimas neatima galimybės gauti kitas Universiteto ar valstybės stipendijas.

Tikslinės stipendijos dydis – 1-15 BSI (38 – 570 EUR)

Jeigu norite daugiau informacijos apie stipendijas ar reikia pagalbos pildant prašymus, kreipkitės į mus – info@vm.vusa.lt