Pasirenkamieji dalykai

 

Registracija į pasirenkamuosius dalykus

Semestro pabaigoje studentai privalo registruotis į kito semestro pasirenkamuosius dalykus/modulius. Registracijos pavasario semestro pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms galutinis terminas yra gruodžio 15 d., o rudens semestro – gegužės 15 d. Pirmojo studijų semestro studentai į pasirenkamuosius dalykus (modulius) privalo registruotis per pirmas dvi semestro savaites.

Registracija į užsienio kalbas

Vilniaus universiteto studentai gali papildomai studijuoti pasirinktą užsienio kalbą ir taip plėsti savo žinias.

Registruotis į šiuos kalbų mokymus galima nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. 18 val. iki rugsėjo 14 d. (imtinai) Vilniaus universiteto informacinėje sistemoje (skiltyje „Kita užsienio kalba“). Ten taip pat rasite informaciją apie galimus kalbų mokymosi lygius ir tvarkaraščius.

Vilniaus universitetas dalį užsienio kalbos (kuri studijuojama papildomai, kaip ne studijų programos dalykas) mokymosi kainos kompensuoja, todėl Vilniaus universiteto studentams vieno semestro kaina yra 45 Eur.

Informacija apie išklausytus ne studijų programos (užsienio kalbos) dalykus yra įtraukiama į diplomo priedėlį ir, jeigu reikalinga, išduodama papildoma pažyma.