Studento teisės ir pareigos

Pareigos:

 • Vykdyti pasirinktos studijų programos ir studijų sutarties reikalavimus;
 • Laikytis Studijų nuostatų, Vilniaus universiteto statuto ir kitų studijas bei Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos vidaus gyvenimą reglamentuojančių aktų bei Lietuvos Respublikos įstatymų;
 • Vykdyti Universiteto ir fakulteto administracijos sprendimus;
 • Laikytis bendrųjų moralės normų ir akademinės etikos;
 • Laikytis studentų etikos kodekso

Teisės:

 • Studijų metu naudotis auditorijomis, bibliotekomis, laboratorijomis, kita studijų įranga bei priemonėmis;
 • Pasirinkti studijų programą, dėstytoją (kai tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai), studijuoti pagal individualias studijų programas;
 • Vertinti studijų programos ir jos realizavimo kokybę bei kreiptis į fakulteto (prireikus ir į aukštosios mokyklos) administraciją dėl žinių įvertinimo;
 • Nutraukti ir atnaujinti studijas statuto nustatyta tvarka;
 • Gauti su studijomis susijusią informaciją;
 • Laisvai reikšti savo mintis ir pažiūras;
 • Dalyvauti aukštosios mokyklos savivaldoje;
 • Rinkti studentų atstovybę ir būti išrinktas į ją;
 • Laisvai burtis į klubus, draugijas, studentų visuomenines organizacijas;
 • Kreiptis į ginčų nagrinėjimo komisiją dėl savo interesų pažeidimo;
 • Naudotis įstatymų, aukštųjų mokyklų statutų bei kitų teisės aktų nustatytomis kitomis teisėmis.