Studijų kalendorius

• Mokslo metų ir atostogų datos:

Mokslo metai – nuo rugsėjo 1d. iki rugpjūčio 31d.

Rudens semestro studijos – nuo rugsėjo 1d. iki sausio 26d.

Žiemos egzaminų sesijos laikas – gruodžio 22d. – 23d. ir sausio 2d. – 26d.

Pavasario semestro studijos – nuo vasario 4d. iki birželio 30d.

Pavasario egzaminų sesijos laikas – birželio 3d. – 30d.

ATOSTOGOS:

Kalėdų atostogos – gruodžio 24d. – sausio 1d.

Žiemos atostogos – sausio 27d. – vasario 3d.

Velykų atostogos – viena pavasario semestro savaitė prieš Velykas.

Vasaros atostogos – pasibaigus pavasario semestro egzaminų sesijai, iki rugpjūčio 31d.