Viskas, ką reikia žinoti per sesiją

Viskas, ką reikia žinoti per sesiją

Egzaminai

 • Egzaminų laikotarpio vertinimo rezultatai skelbiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po atsiskaitymo.
 • Kiekvienas studentas turi teisę susipažinti su savo atsiskaitymų vertinimo pastabomis.
 • Neišlaikytą egzaminą (įskaitą) studentas gali vieną kartą nemokamai perlaikyti egzaminų sesijos metu.
 • Per perlaikymą neišlaikytas egzaminas laikomas akademinė skola. Neišlaikius 3 kartus- kurso kartojimas.
 • Su studentais, turinčiais 3 ar daugiau skolų, studijų sutartis nutraukiama.
 • Tiek studentai, tiek dėstytojai gali pasikviesti į egzaminą stebėtoją.
 • Pasitvirtinus egzaminuotojo įtarimui dėl nesąžiningumo, Studento egzaminas nutraukiamas ir vertinamas neigiamai, Atsiskaitymų metu studentui nesutikus išsklaidyti įtarimų dėl nesąžiningo elgesio, tai yra prilyginama nusirašinėjimuiDėl nesąžiningo elgesio egzaminų metu skiriamos nuobaudos.
 • Dėl nesąžiningo elgesio egzaminų metu skiriamos nuobaudos.

Apeliacijos

 • Prieš pateikdamas apeliaciją, studentas turi teisę peržiūrėti savo egzamino, įskaitos, tarpinio atsiskaitymo rašto darbą ir gauti paaiškinimus dėl darbo įvertinimo iš vertinusio dėstytojo.
 • Studentai, nesutinkantys su vertinimo rezultatais, turi teisę kreiptis į VU TVM ginčų nagrinėjimo komisiją.
 • Apeliacijos nagrinėjamos dėl:
 1. Įvertinimo – darbas įvertintas mažiau, nei turėjo būti.
 2. Procedūrinių pažeidimų – dėstytojas išėjo iš auditorijos 10 minučių, ilgai kalbėjo telefonu, skaitė laikraštį nestebėdamas auditorijos ir panašiai.
 • Prašymai dėl įvertinimo turi būti pateikti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo egzamino (įskaitos) įvertinimo paskelbimo datos.
 • Prašymai dėl procedūrinių pažeidimų privalo būti pateikti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po egzamino laikymo dienos.
 • Laikant atsiskaitymą paskutinę egzaminų laikotarpio dieną, apeliacijos pateikiamos ne vėliau kaip per 6 darbo dienas.
 • Jei studijų rezultatus vertinęs dėstytojas yra Komisijos narys, jis svarstant šį klausimą Komisijos darbe dalyvauti negali.
 • Apeliacijos turi būti motyvuotos, „Aš taip manau“ – ne argumentas.
 • Dėl apeliacijų rašymo galima pasikonsultuoti su VU SA ginčų nagrinėjimo komisijos nariais arba akademinių reikalų koordinatoriais.
 • Apeliacijos pavyzdys: http://www.tvm.vu.lt/lt/main/sa/naudinga/appeal

Susirgus per sesiją

 • Neatvykus į egzaminą dėl ligos ar kitos svarbios priežasties studentas turi per 3 darbo dienas apie tai pranešti VU TVM administracijai ir sugrįžus, sutartu laiku pateikti įrodantį dokumentą.
 • Egzaminų sesija dėl ligos ar kitos svarbios priežasties gali būti pratęsta ne ilgiau kaip 1 mėnesiui, skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios.
 • Neišlaikytą egzaminą (įskaitą) studentas, kuriam sesija buvo atidėta, gali vieną kartą perlaikyti, bet ne vėliau kaip per dvi savaites skaičiuojant nuo atidėto termino pabaigos.

Jei Jums kils papildomų klausimų arba neaiškumų – būtinai kreipkitės į studentų atstovybę!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.