VU SA atlikta analizė: rudens semestre į posėdžius rinkosi beveik pusė studijų programų komitetų

VU SA atlikta analizė: rudens semestre į posėdžius rinkosi beveik pusė studijų programų komitetų


Į posėdžius rudens semestro metu Vilniaus universitete rinkosi beveik pusė studijų programų komitetų, atsakingų už studijų kokybės užtikrinimą, rodo Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA) surinkti duomenys.

Pagal Universitete galiojančius studijų programos komiteto nuostatus, komitetų posėdžiai turėtų įvykti ne rečiau kaip kartą per semestrą. Nepaisant to, remiantis studentų atstovų pateikiama informacija, nuo mokslo metų pradžios iki 2016 m. vasario 22 dienos iš 164 Universitete esančių komitetų į posėdžius rudens semestre susirinko vos 70. Tai – mažiau nei pusė (43,6 proc.) visų Universitete veikiančių studijų programų komitetų.


VU SA atstovų koordinatorės Rasos Ibelhauptaitės teigimu, nešaukiami posėdžiai gali sudaryti įspūdį, kad tam tikrose studijų programose pokyčiai nevyksta, nėra užtikrinama jų kokybė.

„Studijų programų komitetai – studijų kokybės užtikrinimo organas, skirtas programos stebėsenai, keitimui ir tobulinimui. Universitete studijų programos turėtų būti lanksčios, nuolat atsinaujinti, ieškoti stipriųjų ir silpnųjų savo pusių ir atsižvelgiant į stebėsenos bei vertinimo rezultatus imtis atitinkamų veiksmų. Jei studijų programų komitetai veiktų efektyviai, universitete neliktų daugelio su studijų procesu susijusių problemų. Tačiau kai kuriose studijų programose tenka stebėti „ledynmetį“. Žinoma, negalime vienareikšmiškai sakyti, jog procesai ten nevyksta, tačiau jeigu ir vyksta, mes pokyčio apčiuopti negalime, į juos neįtraukiamos visos suinteresuotos šalys“, – sako R. Ibelhauptaitė.

Anot VU SA atstovų koordinatorės, yra padalinių, kuriuose komitetai renkasi daugiau nei kartą, bet tokie atvejai kol kas yra labiau išimtys, negu taisyklė. Vis dėlto, atsakomybės dėl esamos situacijos ji nelinkusi skirti vien studijų programų komitetų pirmininkams.

„Nors studijų programų komitetų pirmininkai atsakingi už posėdžių šaukimą, inicijuoti juos gali kiekvienas komiteto narys. Todėl studentų atstovams taip pat siekiame įdiegti, kad jie yra lygiaverčiai komitetų nariai, galintys inicijuoti posėdžius, kelti poreikiais grįstas problemas ir ieškoti galimų jų sprendimo būdų.

Vertinant bendrą situaciją, stebime nemažą skaičių komitetų, kurie praėjusį pusmetį susirinko bent kartą (70), kelios programos rinkosi net po kelis kartus (33 komitetai turėjo daugiau nei vieną posėdį), tačiau labai retai jų sušaukiama daugiau. Nors studijų programos komitetas yra tik vienas iš daugelio studijų kokybės gerinimo organų, reti posėdžiai sufleruoja, kad veikti tikrai yra ką“, – priduria VU SA atstovė.

VU SA prezidento Andriaus Uždanavičiaus manymu, tokio pobūdžio analizės turėtų reikšmingai prisidėti atkreipiant visų studijų proceso dalyvių dėmesį į studijų kokybės gerinimą.

„Tokią analizę universitete atlikome pirmą kartą ir tikimės, kad ji atkreips dėmesį į esančią problematiką. Ši statistika jokiu būdu nereiškia, jog pusė universiteto programų negalvoja apie studijų kokybę. Skaičiai parodo, kad ne visai gerai išnaudojame puikų įrankį studijų kokybės gerinimui. Nors jie ir nespindi, galime pasidžiaugti, jog Universiteto planuose yra atsiradę vietos ir studijų programų komitetų stiprinimui bei įgalinimui, tad tikimės, kad ta linkme ir toliau bus dirbama“, – mintimis dalijasi A. Uždanavičius.

Primename, jog šiemet VU SA skiria ypatingą dėmesį studijų programų komitetų veikimui bei studentų atstovams. Be jau įvykusių studijų programų komitetų mokymų, kuriuose studentų atstovai buvo supažindinti su komitetų veikla bei veikimo principais, atstovams buvo parengti ir specialūs testai, tikrinantys reikalingas kompetencijas ir sufleruojantys įvairius sklandaus komiteto veikimo būdus.

Taip pat šiemet studentų atstovams buvo sukurtas pareigybių aprašas, kuriame pateikiami atstovų darbo principai ir bendrosios funkcijos. Siekiant įgalinti studentų atstovus, šiuo metu rengiama ir metodinė medžiaga, padėsianti užtikrinti reikalingą atstovų kompetenciją.

 Visus analizės duomenis apie studijų programų komitetų susirinkimų skaičių galima rasti čia.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.