VU SA: neapykantai ir diskriminacijai Vilniaus universitete vietos nėra

VU SA: neapykantai ir diskriminacijai Vilniaus universitete vietos nėra

Reaguodama į portale „propatria.lt“ paskelbtą informaciją, neva Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) išreiškia paramą eitynių „Baltic Pride 2016“ politiniams tikslams, VU SA reiškia susirūpinimą šio portalo pateikiamos informacijos objektyvumu ir griežtai pasisako prieš bet kokį neapykantos bei diskriminacijos kurstymą LGBT+ bendruomenės atžvilgiu.

Pažymima, jog birželio 18 dieną vyksiančiose eitynėse „Už lygybę!“ šiemet dalyvaus ir Vilniaus universiteto studentų bei dėstytojų grupė, kartu su kitais eitynių dalyviais ne tik išreikšdama paramą atvirumo bei tolerancijos idėjoms Lietuvoje, bet ir palaikydama savo bendruomenės LGBT+ narius.

Iniciatyvos autoriai – VU SA programa „Be etikečių“, kurios tikslas yra didinti Vilniaus universiteto bendruomenės atvirumą skatinant visapusišką visuomenės mažumų įtraukimą į socialinės aplinkos ir universiteto gyvenimą.

VU SA prezidento Egidijaus Kinderio teigimu, pasirodę pranešimai apie organizacijos pritarimą eitynių politiniams siekiams tėra bandymas maskuoti diskriminacinį požiūrį LGBT+ bendruomenės atžvilgiu, tad Studentų atstovybės nebus toleruojami.

„Esame nepolitinė organizacija ir siekiame kurti vieningą, atvirą aplinką savarankiškam studentų tobulėjimui Vilniaus universiteto bendruomenėje, kurioje gerbiamos minties ir saviraiškos laisvės be jokių išimčių. Bet kokie bandymai skaldyti šią bendruomenę neetiškais ir neapykantą atskiroms visuomenės grupėms skatinančiais metodais bus griežtai smerkiami“, – sakė VU SA prezidentas E. Kinderis.

Vilniaus universiteto bendruomenės reikalų prorektorė doc. Birutė Švedaitė-Sakalauskė džiaugėsi, jog programos „Be etikečių“ iniciatyva išryškino VU studentų sąmoningumą bei atsakingumą: „Jiems rūpi, kad mūsų visuomenėje rastųsi daugiau solidarumo ir pagarbos žmogui bei jo gyvenimui. Savo Statute esame įsirašę, kad Universitetas puoselėja minties laisvę ir nuomonių įvairovę, atvirumą pasaulio idėjoms, kolegialumą, tarpusavio pagarbą, pasitikėjimą, akademinę etiką bei atsakomybę visuomenei. Džiugu, jog visa tai – ne tušti žodžiai, o vertybės, kuriomis mūsų jauni žmonės iš tiesų vadovaujasi.“

VU SA – didžiausia ir seniausia universitetinė studentų savivalda Lietuvoje, atstovaujanti Vilniaus universiteto studentams, puoselėjanti universitetinę kultūrą bei kurianti palankiausias sąlygas studentų saviraiškai.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.