VU SA TVM ataskaitinė – rinkiminė konferencija

VU SA TVM ataskaitinė - rinkiminė konferencija

Kviečiame visą VU TVM bendruomenę, jų draugus bei svečius į VU SA TVM ataskaitinę – rinkiminę konferenciją, kuri vyks š.m. gegužės 2 dieną, 17:30. Konferencijos metu bus pristatyta VU SA TVM metų veiklos ataskaita bei renkamas naujas VU SA TVM pirmininkas. Taip pat bus renkami atstovai į VU SA TVM komisijas ir komitetus, atstovai į VU SA savivaldos organus  bei delegatai į VU SA ataskaitinę – rinkiminę konferenciją:

VU SA Parlamentą (2 atstovai ir pirmininkas ex officio), 
VU TVM Tarybą (1 atstovas ir pirmininkas ex officio),
VU TVM Akademinį komitetą (3 atstovai),
VU TVM Apeliacinę komisiją (1 atstovas),
VU TVM Ginčų nagrinėjimo komisiją (3 atstovai),
Verslo finansų SPK (1 atstovas),
10 delegatų į VU SA ataskaitinę- rinkiminę konferenciją.

Primename, jog kiekvienas VU TVM studentas turi teisę dalyvauti ir balsuoti Konferencijoje!

Registracijos pradžia: 17:30

Konferencijos darbotvarkė

Vieta: VU TVM, 103 auditorija.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.