VU SA VM Ataskaitinė – rinkiminė konferencija

VU SA VM Ataskaitinė - rinkiminė konferencija

Kviečiame visą VU VM bendruomenę, jų draugus bei svečius į VU SA VM Ataskaitinę – rinkiminę konferenciją, kuri vyks š.m. gegužės 4 dieną, 17:00. Konferencijos metu bus pristatyta VU SA VM metų veiklos ataskaita bei renkamas naujas VU SA VM pirmininkas. Taip pat bus renkami atstovai į VU SA VM komisijas ir komitetus, atstovai į VU SA savivaldos organus  bei delegatai į VU SA ataskaitinę – rinkiminę konferenciją:

VU SA Parlamentą (2 atstovai ir pirmininkas ex officio),
VU VM Tarybą (1 atstovas ir pirmininkas ex officio),
VU VM Ginčų nagrinėjimo komisiją (3 atstovai),
Bakalaurų SPK (2 atstovai) ir Magistrų SPK (1 atstovas)
10 delegatų į VU SA ataskaitinę- rinkiminę konferenciją.

Primename, jog kiekvienas VU VM studentas turi teisę dalyvauti ir balsuoti Konferencijoje!

Registracijos pradžia: 17:00

Konferencijos darbotvarkė

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.